Terminy

Terminy

Zgłoszenia przyjmujemy do 9 lutego

Przelew na konto Klubu oraz wysłanie karty uczestnika, podpisanego regulaminu i zgody do 12 lutego

Deklaracja tematu referatu i abstraktu do 16 lutego

W przypadku braku deklaracji tematu referatu zostanie wybrany losowy wolny temat i przydzielony uczestnikowi.