• do 28 stycznia przyjmujemy zgłoszenia wraz z tematem referatu i abstraktem
  • do 5 lutego należy wykonać przelew na konto Klubu
  • do 5 lutego należy wysłać potwierdzenie przelewu na adres ZWN (zwn@almukantarat.pl)
  • do 5 lutego należy wysłać skan dokumentów (kartę uczestnika, podpisany regulamin oraz zgody) na adres zwn@almukantarat.pl lub wysłać dokumenty pocztą tradycyjną na podany adres.